Adatkezelés
Kováts Tibor
Okleveles Mesterhipnotizőr, Sporthipnotizőr és Theta Healing Konzulens

Adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő
Név: Kováts Tibor 
Cím: 1225 Bupdaest, Tenkes utca 4/c fsz.1
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06 30 617-2191
Weboldal: www.hipnozisesthetahealing.hu

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön
böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns,
statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas
az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót
tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel
az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az
egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a
weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója
nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például,
hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis
teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a
weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Google Adwords cookie:
 Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a
remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések
testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön
legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel
való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és
egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az
adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a
hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén,
a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már
megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: 
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül,
hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által
használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési
cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk
meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: 
A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található
egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival
kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált
teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a
cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kezelt adatok
Böngésző típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére,
leiratkozásra stb.); az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet
biztosítani számára; az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a
Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik
meg:
a hozzájárulás visszavonásának joga
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog
tiltakozáshoz való jog
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az
Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás
érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan
adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő
email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen
tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben
Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében
szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját
is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg
Adatkezelő.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a
megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a
még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat,
hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már
megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem
törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a
követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás
visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy:
 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 az adatkezelés céljai;
 az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
 az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és
Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és
ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő
méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön
azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az
információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy
biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes
adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést,
vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a
korlátozásra;
 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért
mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az
adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni
kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a
korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.